Pracoviště Horní Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku

Iva Syptáková Projekty

    Název projektu: Pracoviště Horní Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016796 Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP) Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023   Projekt řeší modernizaci strojního vybavení pro praktickou výuku v rámci odborného výcviku u šesti učebních oborů. Jedná se o pořízení dálkově řízené robotické sekačky, trenažéru svařování a linky na …

Doučování žáků škol

Iva Syptáková Aktuálně, Projekty

I ve školním roce 2022/2023 bude probíhat doučování z NPO. REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.  

Doučování žáků škol

Administrator SSGF Aktuálně, Projekty

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

PROJEKT BIO V REGIONU

Administrator SSGF Projekty

Zájem spotřebitelů o lokální a kvalitní potraviny rok od roku narůstá. Lidé se více zajímají, jak jejich jídlo vzniká a jaký vliv to má na jejich zdraví, životní prostředí a pohodu zvířat. Spotřeba biopotravin vzrostla meziročně o 33 procent a stále více lidí hledá možnosti, jak podpořit lokální výrobce. Projekt Bio v regionu pokračuje v osvětových a vzdělávacích aktivitách o …