Doučování žáků škol

Administrator SSGF Jeseník Aktuálně, Projekty

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

PROJEKT BIO V REGIONU

Administrator SSGF Jeseník Projekty

Zájem spotřebitelů o lokální a kvalitní potraviny rok od roku narůstá. Lidé se více zajímají, jak jejich jídlo vzniká a jaký vliv to má na jejich zdraví, životní prostředí a pohodu zvířat. Spotřeba biopotravin vzrostla meziročně o 33 procent a stále více lidí hledá možnosti, jak podpořit lokální výrobce. Projekt Bio v regionu pokračuje v osvětových a vzdělávacích aktivitách o …

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Administrator SSGF Jeseník Projekty

Název projektu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014274 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Zahájení projektu: 1. 9. 2019 Ukončení projektu: 31. 8. 2021   Projekt je na naší škole zaměřen na podporu společného vzdělávání, jehož prostřednictvím budou realizovány aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, kteří se budou vzdělávat v tématech, které se …

Projekt Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku zemědělských oborů

ss_jesenik Projekty

Název projektu: Pracoviště Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku zemědělských oborů Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007582 Název programu:Integrovaný regionální operační program (IROP) Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018 Projekt Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, příspěvkové organizace Olomouckého kraje řeší pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku u zemědělských oborů 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a 41-51-H/01 Zemědělec – …

Podpora výuky jazyků

ss_jesenik Projekty

Projekt s názvem „Podpora výuky jazyků“ reg. č. CZ.1.07/1.1 .00/56.2710, který škola realizovala v období  od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v rámci výzvy č. 56 byl zaměřen na zkvalitnění počátečního vzdělávání. Z předem nastavených šablon naše škola zvolila dvě šablony nazvané „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“, tři šablony s názvem „Zahraniční jazykový kurz …

Projekt Partnerství škol Comenius

ss_jesenik Projekty

Projekt zaměřený na rozvoj partnerství škol v dotačním systému Comenius byl na naší škole zahájen 1. 8. 2012. Kromě naší školy se projektu zúčastnily také Justus-von-Liebig Schule z německého Mannheimu, Instittuto Professional Alberghiero di Stato „ Pietro d´Abano“ Abano Terme z Itálie a Zespól Zskól Zawodowych Nr.4 im. Bronislawa Koraszewskiego  z polského Opole. Projekt byl realizován v rámci Programu celoživotního učení s  registračním číslem …