Úřední deska

Povinné informace


Název školy
Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník

Sídlo školy
U Jatek 916/8, 790 01· Jeseník

Kontaktní údaje
Ústředna Jeseník: 584 411 171
Ústředna Heřmanice: 584 442 091
E-mail: info@sosjesenik.cz

ID datové schránky: 2ntfdcq

IČ: 00495433

REDIZO: 600018318

Právní forma školy:
Příspěvková organizace

Zřizovatel školy:
Olomoucký kraj

Součásti školy:
Střední odborné učiliště
Domov mládeže
Školní jídelna

Featured image for “Harmonogram závěrečných zkoušek (opravný termín) za školní rok 2022/2023”

Harmonogram závěrečných zkoušek (opravný termín) za školní rok 2022/2023

Harmonogram závěrečných zkoušek (opravný termín) za školní rok 2022/2023  …
Featured image for “Poděkování”

Poděkování

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb JeseníkU Jatek 8, 790 01 JeseníkTel.: 584 411 171, e–mail: info@sosjesenik.cz,www.sosjesenik.cz V Jeseníku dne…
Featured image for “Zahájení školního roku 2021/2022”

Zahájení školního roku 2021/2022

Jeseník Zahájení školního roku 2021/2022 je pro žáky 1. ročníku dne 01. 09. 2021 v 10.00 hodin v kinosále nad tělocvičnou Střední…
Featured image for “Organizační pokyny v souvislosti s testováním – ZÁŘÍ 2021”

Organizační pokyny v souvislosti s testováním – ZÁŘÍ 2021

Organizační pokyny Čestné prohlášení…

Režim návratu ze zahraničí

Škola se řídí doporučením MŠMT upravující pravidla pro návrat zaměstnanců, žáků a studentů ze zahraničí. Podrobnosti zde…
Featured image for “Termíny opravných závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021”

Termíny opravných závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021

Praktická zkouška: 06. 09. 2021 Ústní zkouška: 17. 09. 2021 Praktická maturitní zkouška z Účetnictví 2.9.2021 v 8,00 hod. Opravné…

Výsledek hodnocení II. kola přijímacího řízení školní rok 2021-2022

Přijatí žáci – učební obory Přijatí žáci – maturitní obory…

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22

Zveřejněním seznamu  na úřední desce školy a na webu https://www.sosjesenik.cz se považují rozhodnutí o přijetí k ubytování na DM za oznámená.…
Featured image for “Přijímací řízení na Domov mládeže”

Přijímací řízení na Domov mládeže

K nahlédnutí zde…

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE…

Sdělení ředitelky školy

K nahlédnutí zde…

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení do oborů zakončených závěrečnou zkouškou zveřejníme 19.5.2021. Výsledky přijímacího řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou zveřejníme 19.5.2021.…