Stipendia pro žáky vybraných oborů

Stipendia pro žáky vybraných oborů

Žáci těchto vybraných oborů:

 • 29-56-H/01 Řezník – uzenář
 • 29-53-H/01 Pekař
 • 32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
 • 41-51-H/01 Zemědělec – farmář
 • 41-52-H/01 Zahradník
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
 • 41-45-M/01 Mechanizace a služby

 

mohou získat stipendium v rámci dotačního programu podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.

Výše stipendia žákům vybraných oborů vzdělání je stanovena na:

 1. ročník: 300,- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1500,- Kč
 2. ročník: 400,- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2500,- Kč
 3. ročník: 500,- Kč za každý měsíc/žáka (pouze za 1. pololetí)

(Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno)

Více informacích o pravidlech a podmínkách poskytování stipendií naleznete zde:

https://www.olkraj.cz/podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-remesel-v-olomouckem-kraji-pro-skolni-rok-2023-2024-cl-6022.html

https://www.sosjesenik.cz/wp-content/uploads/2023/11/Brozura-Podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a-remesel-2024-2025.pdf

Pro školní rok 2023/2024 se Olomoucký kraj tak zavázal ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Jesenicka a městem Jeseník poskytovat žákům středních škol zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti Jesenicka jednorázový finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen Jesenické stipendium) – 5 000 Kč pro každého žáka prvního ročníku