Poděkování

Administrator SSGF Novinky, Úřední deska

Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník
U Jatek 8, 790 01 Jeseník
Tel.: 584 411 171, email: info@sosjesenik.cz,
www.sosjesenik.cz

V Jeseníku dne 01.04.2022


Poděkování


Vážení žáci, rodiče, přátelé školy,

dovolte mi touto cestou velice poděkovat firmám a jednotlivcům, kteří škole pomohli
s technickým a materiálním vybavením, aby mohlo být vybudováno důstojné ubytování pro
přicházejících ukrajinské matky s dětmi. Jsou to:

 • Ing. Miroslav Skřivánek, starosta Branné, 
 • Farma Branná Ing. Miroslav Skřivánek,
 • Klub důchodců Branná,
 • UNISTAV spol. s r.o. (Ing. P. Perutka),
 • Nábytek Unistav s.r.o.(J. Hajdová),
 • Stavitelství Knotek s.r.o., 
 • STAVMONT BENEŠ, s.r.o.,
 • KOLIMAX spol. s r.o.,
 • Jiří Borovička AUTOELEKTRO Ústí nad Orlicí,
 • PROBIO Svaz ekologických zemědělců, regionální centrum Jeseníky, 
 • Obec Česká Ves,
 • BUDEXPORT PRAHA, a.s. (p. Leo Kováč).


Velice si vážím spolupráce se starostkou města Jeseník Mgr. Bc. Zdeňkou Blišťanovou a
s pracovníky MěÚ Jeseník Ing. Štěpánem Šikulou, Mgr. Jiřím Kovalčíkem a Bc. Alenou
Kalinovou.

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat i zaměstnancům a žákům školy.

Děkuji.

PhDr. Silvie Pernicová, ředitelka