Zahájení školního roku 2021/2022

Ladislav Urbánek Úřední deska

Jeseník Zahájení školního roku 2021/2022 je pro žáky 1. ročníku dne 01. 09. 2021 v 10.00 hodin v kinosále nad tělocvičnou Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník. Ubytování pro přihlášené žáky je možné 01. 09. 2021 od 08.00 hodin. Horní Heřmanice Zahájení školního roku 2021/2022 je pro žáky 1. ročníku dne 01. 09. 2021 v 08.00 hodin v Horních Heřmanicích. Ubytování pro přihlášené …

Oznámení o nekonání přijímací zkoušky

Ladislav Urbánek Úřední deska

Ředitelka střední školy rozhodla v souladu s Opatřením obecné povahy  č.j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 05. 01. 2021 o nekonání jednotné příjímací zkoušky a školní přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení a počtu přijatých přihlášek ke vzdělávání do oboru vzdělání: 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 41-45-M/01 Mechanizace a služby 64-41-L/51 Podnikání (denní i večerní studium)     …