Školská rada

 

Jméno

Funkce

Kamila Juřenová

Zákonný zástupce nezletilých žáků/zletilí žáci a studenti

Denis Suchý

Zákonný zástupce nezletilých žáků/zletilí žáci a studenti

Mgr. Iva Syptáková

Pedagogický pracovník školy

Mgr. Radka Vrtková

Pedagogický pracovník školy

Ing. Miroslav Čučka

Zástupce zřizovatele

Roman Štencl

Zástupce zřizovatele