Školská rada

Školská rada zřízená dne 1. 1. 2015

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:
Kamila Juřenová
Denis Suchý

Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Iva Syptáková
Mgr. Radka Vrtková

Zástupci zřizovatele:
Ing. Miroslav Čučka
Roman Štencl

Volby do školské rady