Schránka důvěry

Nemáš odvahu obrátit se se svým problémem na třídního učitele, výchovnou poradkyni nebo vedení školy OSOBNĚ? Využij schránku důvěry a svěř se.