Maturitní zkoušky


Abys úspěšně složil/a maturitu, musíš splnit obě dvě její části. Prvná část je tzv. Společná část a následně skládáš Profilovou část. Ta je složená z češtiny a potom si můžeš vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk.

Důležité termíny:

 
 

30. listopad 2019

Mezní termín pro podání přihlášky k maturitě

31. březen 2020

Mezní termín pro odevzdání seznamu literatury
 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test (75 minut)
 • Slohová práce (110 minut)
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test, na který budeš mít 120 minut. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika 60 minut + poslech 40 minut), písemná zkouška (60 minut) a ústní zkouška.


Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.
 

Termíny maturitních zkoušek


Ústní zkouška

Písemná práce ČJL

Písemná práce AJ

Didaktické testy

Praktická část

Termíny zkoušek

18. 5. - 19. 5. 2020

8. 4. 2020
30. 4. 2020
4. - 6. 5. 2020
27. 4. 2020
 

Profilová maturitní část 

Abys splnil/a i druhou-profilovou část maturity, musíš složit jednotlivé zkoušky pro svůj obor. Zkoušení probíhá před komisí a ustní zkoušky jsou veřejné, takže jim mohou přihlížet i další lidé. Právě v rámci ústní zkoušky budeš obhajovat svou maturitní práci.

 

Podnikání


 • Účetnictví (ústní zkouška)
 • Zkouška z ekonomických předmětů 1
 • Zkouška z ekonomických předmětů 2

Technik pro recyklaci


 • Účetnictví (ústní zkouška)
 • Zkouška z ekonomických předmětů 1
 • Zkouška z ekonomických předmětů 2

Uměleckořem. zpracování kovů


 • Účetnictví (ústní zkouška)
 • Zkouška z ekonomických předmětů 1
 • Zkouška z ekonomických předmětů 2
 

Co dalšího bys měl vědět?


Společná část maturit


 • Pro úspěšné složení maturity musíš splnit všechny její části. Když některou napoprvé nesložíš, máš dva opravné termíny, abys to napravil.
 • I u společné maturity musíš složit všechny její části. Když některou zkoušku nedáš, budeš opravovat právě jen tuto jednu.
 • Zatímco zkoušky společné části se konají na naší škole, opravné termíny už se budou konat na spádových školách.
 • Také pro opravnou zkoušku musíš podat řediteli přihlášku, podobně, jako u řádného termínu.
 

Potřebuješ s něčím poradit?


Zeptej se učitelů