Nejdůležitější termíny v aktuálním školním roce


 

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku

02. 09. 2019

Vyučování: 1. pololetí

01. 09. 2019 - 31. 01. 2020

Vyučování: 2. pololetí

01. 02. 2020 - 30. 06. 2020

Zahájení vyučování 1. pol.

02. 09. 2019

Zahájení vyučování 2. pol.

03. 02. 2020

Prázdniny

Podzimní prázdniny

29. 10. 2019 - 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 - 03. 01. 2020

Jednodenní pololetní prázdniny

31. 01. 2020

Jarní prázdniny

03. 02. 2020 - 09. 02. 2020

Velikonoční prázdniny

09. 04. 2020

Hlavní prázdniny

01. 07. 2020 - 31. 08. 2020

Pedagogické rady

Čtvrtletní pedagogická porada

13. 11. 2019 13:00 hodin

3/4letní pedagogická porada

15. 04. 2020 13:00 hodin

Klasifikace za II. pololetí - nástavba

28. 04. 2020 13:00 hodin

Klasifikace za II. pololetí - 3. ročníky

27. 05. 2020 13:00 hodin

Klasifikace za II. pololetí - 1. a 2. ročníky

25. 06. 2020 13:00 hodin

Třídní schůzky

1. čtvrtletí

14. 11. 2019 15:00 – 16:00 hod.

2. čtvrtletí

16. 04. 2020 15:00 – 16:00 hod.

Maturitní zkouška 2020

Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce

nejpozději 3. 12. 2019

Maturitní zkoušky – jarní zkušební období

Společná část - ústní zkoušky

bude doplněno

Profilová část - ústní zkoušky

bude doplněno