Doučování žáků škol

Iva Syptáková Aktuálně, Projekty

I ve školním roce 2022/2023 bude probíhat doučování z NPO.

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.