Pracoviště Horní Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku

Iva Syptáková Projekty

 

 

Název projektu: Pracoviště Horní Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016796

Název programu: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

 

Projekt řeší modernizaci strojního vybavení pro praktickou výuku v rámci odborného výcviku u šesti učebních oborů. Jedná se o pořízení dálkově řízené robotické sekačky, trenažéru svařování a linky na výrobu mezistěn pro včelaře. Součástí projektu jsou drobné stavební práce související s vytvoření venkovního výukového prostoru zpevněním plochy, osazením zeleně a mobiliáře.

Hlavním cílem předkládaného projektu, který plně koresponduje s cíli a podporovanými aktivitami SC 2.4, je přímá investice do vybavení, které jednoznačně povede ke zkvalitnění výuky, a především ke snížení propadu mezi vybaveností odborné střední školy a vybaveností partnerských zemědělských podniků, u kterých žáci vykonávají povinnou praxi a následně nastupují na trh práce.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové odborných předmětů všech šesti učebních oborů 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, 41-51-H/02 Včelař, 41-52-H/01 Zahradník, 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř. Hlavním přínosem pro cílovou skupinu žáků je zvýšení jejich kreditu na vstupu na trh práce a zvýšení atraktivity vlastní výuky při zařazení moderních a jedinečných výukových pomůcek do přímé výuky a odborného výcviku. Z pohledu pedagogů odborných předmětů je tím nejvýznamnějším dopadem zvýšení kvality výuky a zvýšení atraktivity výuky.