IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNUV OLOMOUCKÉM KRAJI II (IKAPOK II

Administrator SSGF Projekty

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNUV OLOMOUCKÉM KRAJI II Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Evropské strukturální a investiční fondy, Ministerstvo Školství mládeže a tělovýchovy, Olomoucký kraj