PROJEKT BIO V REGIONU

Ladislav Urbánek Projekty

Zájem spotřebitelů o lokální a kvalitní potraviny rok od roku narůstá. Lidé se více zajímají, jak jejich jídlo vzniká a jaký vliv to má na jejich zdraví, životní prostředí a pohodu zvířat. Spotřeba biopotravin vzrostla meziročně o 33 procent a stále více lidí hledá možnosti, jak podpořit lokální výrobce.

Projekt Bio v regionu pokračuje v osvětových a vzdělávacích aktivitách o ekologickém zemědělství a biopotravinách a cílí na mladou generaci budoucích pracovníků v oboru gastronomie a zemědělství. Vstupuje již do 6. ročníku a letos zavítá na tři školy s gastronomickým zaměřením v Olomouckém kraji.

Díky konceptu tří provázaných zážitkových aktivit (společnému vaření z biosurovin, semináři a exkurzi na ekofarmě) mají žáci možnost poznat, jak a kde naše jídlo vzniká a jaké má přínosy udržitelný způsob vzniku potravin. Vyzkouší si, jak s biosurovin připravit chutné a zajímavé jídlo, dozvědí se, jak rozpoznat biopotraviny a kde ekologicky vyprodukované potraviny nakoupit ve svém okolí.

Projekt realizuje Bioinstitut, o.p.s. a je podpořen Ministerstvem zemědělství (dotace pro nestátní neziskové organizace).