Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Administrator SSGF Projekty

Název projektu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014274 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Zahájení projektu: 1. 9. 2019 Ukončení projektu: 31. 8. 2021   Projekt je na naší škole zaměřen na podporu společného vzdělávání, jehož prostřednictvím budou realizovány aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, kteří se budou vzdělávat v tématech, které se …

Projekt Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku zemědělských oborů

ss_jesenik Projekty

Název projektu: Pracoviště Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku zemědělských oborů Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007582 Název programu:Integrovaný regionální operační program (IROP) Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018 Projekt Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, příspěvkové organizace Olomouckého kraje řeší pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku u zemědělských oborů 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a 41-51-H/01 Zemědělec – …

Podpora výuky jazyků

ss_jesenik Projekty

Projekt s názvem „Podpora výuky jazyků“ reg. č. CZ.1.07/1.1 .00/56.2710, který škola realizovala v období  od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v rámci výzvy č. 56 byl zaměřen na zkvalitnění počátečního vzdělávání. Z předem nastavených šablon naše škola zvolila dvě šablony nazvané „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“, tři šablony s názvem „Zahraniční jazykový kurz …

Projekt Partnerství škol Comenius

ss_jesenik Projekty

Projekt zaměřený na rozvoj partnerství škol v dotačním systému Comenius byl na naší škole zahájen 1. 8. 2012. Kromě naší školy se projektu zúčastnily také Justus-von-Liebig Schule z německého Mannheimu, Instittuto Professional Alberghiero di Stato „ Pietro d´Abano“ Abano Terme z Itálie a Zespól Zskól Zawodowych Nr.4 im. Bronislawa Koraszewskiego  z polského Opole. Projekt byl realizován v rámci Programu celoživotního učení s  registračním číslem …

Inovace a individualizace

ss_jesenik Projekty

Se zahájením školního roku 2012 -2013  na naší škole začala i realizace projektu  „Inovace a individualizace vzdělávání“ v rámci akce EU peníze středním školám,  s registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.1024. Projekt byl zaměřen na další zlepšení podmínek pro vzdělávání prostřednictvím inovace a individualizace vzdělávání.Projekt aktivně využíval celkem dvanácti různých typů šablon, v jejichž rámci bylo navíc odučeno celkem 512 vyučovacích hodin a …

Zdokonalovací odborné kurzy II.

ss_jesenik Projekty

SOŠ gastronomie a potravinářství v Jeseníku byla od počátku roku 2011 realizátorem grantového projektu s názvem „Zdokonalovací odborné kurzy II.“, který si vytkl za cíl zvyšování úrovně odborné přípravy na středních školách Olomouckého kraje se zaměřením na potravinářství a gastronomii v rámci dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt byl zaměřen na doplnění a inovaci odborných znalostí a dovedností pracovníků gastronomických škol …

Zdokonalovací odborné kurzy

ss_jesenik Projekty

Od 1. února 2010 do 30. června 2012 byl realizován grantový projekt v rámci OP VK s názvem „Zdokonalovací odborné kurzy“ reg. č. CZ.1.07/1.3.13/02.0027  , který byl zaměřen na další vzdělávání pracovníků středních škol se zaměřením na potravinářské obory v Olomouckém kraji. V rámci tohoto projektu byly uspořádány tře typy vzdělávacích akcí: Kurzy pro cukráře   A1_1 9.-10. 4. 2010 …

Modernizace a intenzifikace vzdělávacích programů

ss_jesenik Projekty

Projekt „Modernizace a intenzifikace vzdělávacích programů odborného výcviku potravinářských oborů středních odborných učilišť“ byl realizován v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů pod registračním číslem CZ.04.1.03/3.115.2/0100. Partnerem bylo Střední odborné učiliště obchodní Prostějov. Celkové schválené výdaje byly 3 522 260 Kč a období realizace projektu bylo od 11/2006 do  06/2008. Projekt by zaměřen na modernizaci a intenzifikaci vzdělávání u potravinářských oborů středních odborných učilišť.  Řešil inovaci a zkvalitnění …

Otevřené hřiště

ss_jesenik Projekty

Projekt byl realizován v rámci OP Olomouckého kraje v období let 2004 – 2005 s rozpočtem 1,2 mil. Kč. Jednalo se o výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně oplocení.  

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

ss_jesenik Projekty

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP – Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální …

Praxe pro život

ss_jesenik Projekty

Projekt: Praxe pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0031 Realizátor projektu: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015 Aktivity KA3 Hlavním cílem projektu byl rozvoj počátečního vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu a souvisejících služeb, a to prostřednictvím využití stávající spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce a jejího kvalitativního rozšíření prostřednictvím …

Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji

ss_jesenik Projekty

Naše škola byla zapojena v projektu Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.26/03.0028, podpořeného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož realizátorem byla Obchodní akademie, Mohelnice spolu s partnerem projektu Moravskou vysokou školou Olomouc. Doba realizace projektu: duben – prosinec 2014 Cílem projektu byl rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol Olomouckého kraje. Žákům se dostalo výuky …