Inovace a individualizace

ss_jesenik Projekty

Se zahájením školního roku 2012 -2013  na naší škole začala i realizace projektu  „Inovace a individualizace vzdělávání“ v rámci akce EU peníze středním školám,  s registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.1024. Projekt byl zaměřen na další zlepšení podmínek pro vzdělávání prostřednictvím inovace a individualizace vzdělávání.Projekt aktivně využíval celkem dvanácti různých typů šablon, v jejichž rámci bylo navíc odučeno celkem 512 vyučovacích hodin a …

Zdokonalovací odborné kurzy II.

ss_jesenik Projekty

SOŠ gastronomie a potravinářství v Jeseníku byla od počátku roku 2011 realizátorem grantového projektu s názvem „Zdokonalovací odborné kurzy II.“, který si vytkl za cíl zvyšování úrovně odborné přípravy na středních školách Olomouckého kraje se zaměřením na potravinářství a gastronomii v rámci dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Projekt byl zaměřen na doplnění a inovaci odborných znalostí a dovedností pracovníků gastronomických škol …

Zdokonalovací odborné kurzy

ss_jesenik Projekty

Od 1. února 2010 do 30. června 2012 byl realizován grantový projekt v rámci OP VK s názvem „Zdokonalovací odborné kurzy“ reg. č. CZ.1.07/1.3.13/02.0027  , který byl zaměřen na další vzdělávání pracovníků středních škol se zaměřením na potravinářské obory v Olomouckém kraji. V rámci tohoto projektu byly uspořádány tře typy vzdělávacích akcí: Kurzy pro cukráře   A1_1 9.-10. 4. 2010 …

Modernizace a intenzifikace vzdělávacích programů

ss_jesenik Projekty

Projekt „Modernizace a intenzifikace vzdělávacích programů odborného výcviku potravinářských oborů středních odborných učilišť“ byl realizován v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů pod registračním číslem CZ.04.1.03/3.115.2/0100. Partnerem bylo Střední odborné učiliště obchodní Prostějov. Celkové schválené výdaje byly 3 522 260 Kč a období realizace projektu bylo od 11/2006 do  06/2008. Projekt by zaměřen na modernizaci a intenzifikaci vzdělávání u potravinářských oborů středních odborných učilišť.  Řešil inovaci a zkvalitnění …

Otevřené hřiště

ss_jesenik Projekty

Projekt byl realizován v rámci OP Olomouckého kraje v období let 2004 – 2005 s rozpočtem 1,2 mil. Kč. Jednalo se o výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem včetně oplocení.  

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

ss_jesenik Projekty

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP – Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 14 krajských Center kolegiální …

Praxe pro život

ss_jesenik Projekty

Projekt: Praxe pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0031 Realizátor projektu: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015 Aktivity KA3 Hlavním cílem projektu byl rozvoj počátečního vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu a souvisejících služeb, a to prostřednictvím využití stávající spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce a jejího kvalitativního rozšíření prostřednictvím …

Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji

ss_jesenik Projekty

Naše škola byla zapojena v projektu Centrum ekonomického vzdělávání v Olomouckém kraji, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.26/03.0028, podpořeného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož realizátorem byla Obchodní akademie, Mohelnice spolu s partnerem projektu Moravskou vysokou školou Olomouc. Doba realizace projektu: duben – prosinec 2014 Cílem projektu byl rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol Olomouckého kraje. Žákům se dostalo výuky …

UNIV 3

ss_jesenik Projekty

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazoval na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a  ukončen byl v červenci 2014. Hlavním cílem bylo zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.: 1. podpora …

Projekt Edison na naší škole

ss_jesenik Novinky, Projekty

SŠ gastronomie a farmářství Jeseník byla v týdnu od 18. do 24. února zapojena do projektu EDISON. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC se šest zahraničních studentek zúčastnilo týdenního pobytu na naší škole. Jednalo se o vysokoškolské studentky ve věku od 18 do 27 let. Z Číny to byla Jingyi Guo, studentka environmentálních věd, dále studentka sociologie Kristina Dvoretska z Ukrajiny, studentka japonštiny a …