Oznámení o možnosti nahlédnout do dokumentů školy

ss_jesenik Úřední deska

Níže vyjmenované dokumenty školy jsou uloženy u asistentky ředitelky školy a jsou kdykoli v pracovní době k nahlédnutí zaměstnancům školy, žákům, rodičům, zaměstnavatelům a veřejnosti.

 

Dokumenty:

  • Školní řád
  • Klasifikační řád
  • Výroční zprávy
  • Školní akční plán
  • Školní vzdělávací programy

 

V Jeseníku dne 1. 9. 2017

 

PhDr. Silvie Pernicová v.r. ředitelka školy