Oznámení o nekonání přijímací zkoušky

Administrator SSGF Úřední deska

Ředitelka střední školy rozhodla v souladu s Opatřením obecné povahy  č.j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 05. 01. 2021 o nekonání jednotné příjímací zkoušky a školní přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení a počtu přijatých přihlášek ke vzdělávání do oboru vzdělání: 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 41-45-M/01 Mechanizace a služby 64-41-L/51 Podnikání (denní i večerní studium)     …

Koronavirus úřední hodiny

Administrator SSGF Úřední deska

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB JESENÍK       ÚŘEDNÍ HODINY OD 08:00 DO 11:00 HODIN. PRO KONTAKT S POVĚŘENÝM PRACOVNÍKEM ŠKOLY VYUŽIJTE TELEFONNÍ LINKU- Jeseník 584 487 709, Horní Heřmanice 584 442 091, E-MAILOVOU ADRESU: info@sosjesenik.cz A POŠTOVNÍ SCHRÁNKU UMÍSTĚNOU NA BUDOVĚ ŠKOLY.           PhDr. Silvie Pernicová v.r. ředitelka

Prohlášení o přístupnosti

ss_jesenik Úřední deska

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových …

Informace o zpracování osobních údajů

ss_jesenik Úřední deska

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků a studentů ve středoškolské vzdělávací soustavě. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník zpracovává osobní údaje vsouladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob …

Oznámení o konání voleb do školské rady

ss_jesenik Úřední deska

Oznámení o konání voleb do Školské rady Na základě nařízení Rady Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Olomouckého kraje, vyhlašuje SŠGaF Jeseník řádné volby členů Školské rady z řad pedagogických …

Oznámení o možnosti nahlédnout do dokumentů školy

ss_jesenik Úřední deska

Níže vyjmenované dokumenty školy jsou uloženy u asistentky ředitelky školy a jsou kdykoli v pracovní době k nahlédnutí zaměstnancům školy, žákům, rodičům, zaměstnavatelům a veřejnosti.   Dokumenty: Školní řád Klasifikační řád Výroční zprávy Školní akční plán Školní vzdělávací programy   V Jeseníku dne 1. 9. 2017   PhDr. Silvie Pernicová v.r. ředitelka školy