Oznámení o nekonání přijímací zkoušky

Ladislav Urbánek Úřední deska

Ředitelka střední školy rozhodla v souladu s Opatřením obecné povahy  č.j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 05. 01. 2021 o nekonání jednotné příjímací zkoušky a školní přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 na základě vyhlášených kritérií přijímacího řízení a počtu přijatých přihlášek ke vzdělávání do oboru vzdělání:

  • 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví
  • 41-45-M/01 Mechanizace a služby
  • 64-41-L/51 Podnikání (denní i večerní studium)

 

 

PhDr. Silvie Pernicová v.r.

ředitelka