Praxe pro život

ss_jesenik Projekty

Projekt: Praxe pro život
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0031
Realizátor projektu: Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Aktivity

KA3

Hlavním cílem projektu byl rozvoj počátečního vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu a souvisejících služeb, a to prostřednictvím využití stávající spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce a jejího kvalitativního rozšíření prostřednictvím zavádění inovativních metod spolupráce.
Naše škola byla partnerem projektu v rámci klíčové aktivity studentských minipodniků, které byly jedním z nástrojů pro dosažení cílů projektu. Tato aktivita  směřovala k aktivní motivaci cílové skupiny k orientaci v podnikatelském prostředí a realizaci vlastních podnikatelských záměrů, a to vytvořením podmínek a prostoru pro využití získaných podnikatelských znalostí a dovedností. Důležitou myšlenkou projektu bylo tak i zvýšení konkurenceschopnosti žáků příslušných oborů a zejména jejich uplatnění v tržním prostředí.

 KA2

Hlavním cílem projektu byl rozvoj počátečního vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu a souvisejících služeb, a to prostřednictvím využití stávající spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce a jejího kvalitativního rozšíření prostřednictvím zavádění inovativních metod spolupráce.
Naše škola byla partnerem projektu v rámci jedné klíčové aktivity, která byla jedním z hlavních nástrojů pro dosažení cílů projektu. Tímto nástrojem bylo větší zapojení úspěšných odborníků z praxe do praktického vyučování a pozitivní působení na žáky středních škol prostřednictvím mentoringu praktického vyučování. Tento mentoring poskytl zapojeným žákům unikátní možnost pro načerpání know-how od předních specialistů na danou problematiku a taktéž získání povědomí o nejnovějších trendech v oblasti a znalosti potřebné pro uplatnění na trhu práce.