Poděkování

Administrator SSGF Novinky

Klub přátel při Střední škole gastronomie a farmářsví Jeseník obdržel od firmy Lesy České republiky, s.p. finanční dar ve výši 35 000,- Kč. Finanční dar byl použit k zakoupení potřeb pro obor 41-51-H/02 Včelař –  pastovací zařízení, úlovou váhu a ztekucovací pás.

Děkujeme!