Přijímací řízení


Přihlášky ke studiu


Možno vytisknout oboustranně
Odkaz na stránky MŠMT s aktuálními formuláři

 

Přijímací řízení

 

Zdravotní způsobilost uchazečů o studium

Zdravotní způsobilost uchazečů o studium se řídí NV č. 211/2010 Sb. v platném znění