Pekař

pekařKód oboru: 29-53-H/01

 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník nabízí přípravu kvalifikovaných pracovníků v gastronomii v tříletém učebním oboru pekař – pekařka.

 

Jedná se o preferovaný obor, který je podporován Olomouckým krajem formou stipendia. Při splnění všech podmínek mohou žáci během tří let získat až 21 500 Kč.

 

V teoretické přípravě má tento obor řadu společných předmětů s oborem cukrář, příprava je ovšem méně náročná. Jednodušší je i náplň odborného výcviku. Škola má vlastní pekárenskou výrobnu, kde se žáci pod vedením pedagogů nejen učí tomuto řemeslu, ale současně se podílejí na drobné pekárenské výrobě. Výrobky jsou následně dodávány do dvou školních prodejen, případně jsou využívány školní kuchyní nebo při zajišťování cateringových služeb poskytovaných školou. Další část odborného výcviku se uskutečňuje na smluvních pracovištích v regionu. Žáci tohoto oboru tak mají možnost naučit se ovládat nejnovější technologické vybavení a postupy uplatňované při práci pekaře.

 

Žáci s odpovídajícími odbornými schopnostmi a výkony, zhruba po třech měsících, dostávají odměnu za podíl na produktivní práci.

Zájemci o maturitu mohou pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu.
Na Rádiu Haná o řemeslech