Závěrečné zkoušky v opravném termínu – praktická část

Závěrečné zkoušky v opravném termínu:

 

Praktická část:  14. – 15. 12. 2016