Učebnice pro učební a studijní obory

Učebnice pro  učební obory: Kuchař –  číšník, pekař, cukrář, řezník – uzenář

Učebnice pro studijní obor:  Gastronomie

 

Žáci jsou povinni mít uvedené učebnice a kalkulačku.  Pomůcky jsou vyučujícími ve výuce vyžadovány.

 

Kuchař – číšník:

Kvítková, Heclová: Čeština pro učební obory SOU (SPN) 2. upravené vydání

Salač:  Stolničení (nakl. Fortuna)

Hana Sedláčková:  Technologie přípravy pokrmů I. – VI.

Jaroslav Runštuk:  Receptury teplých pokrmů

Jaroslav Runštuk:  Receptury studených pokrmů

Učebnice  cizích jazyků (dva povinné) budou  k dispozici  v září; předpokládaná částka 650,-Kč

Kalkulačka s funkcemi do MATEMATIKY

 

Pekař:

Kvítková, Heclová: Čeština pro učební obory SOU (SPN) 2. upravené vydání

Doležal, Kadlec: Stroje a zařízení pro učební obor cukrář, pekař

Bláha, Šrek: Suroviny

Učebnice  cizího  jazyka  bude  k dispozici  v září; předpokládaná částka  350,-Kč

Kalkulačka s funkcemi do MATEMATIKY

Cukrář:

Kvítková, Heclová: Čeština pro učební obory SOU (SPN) 2. upravené vydání

Doležal, Kadlec: Stroje a zařízení pro učební obor cukrář, pekař

Pulpánová: Cukrářská technologie

Bláha, Šrek: Suroviny

Učebnice  cizího  jazyka  bude  k dispozici  v září; předpokládaná částka  350,-Kč

 

Kalkulačka s funkcemi do MATEMATIKY

Řezník – uzenář:

Kvítková, Heclová: Čeština pro učební obory SOU (SPN) 2. upravené vydání

Učebnice  cizího  jazyka  bude  k dispozici  v září; předpokládaná částka  350,-Kč

 

Kalkulačka s funkcemi do MATEMATIKY

 

Učebnice pro studijní obor:  Gastronomie

Seznam učebnic a učebních pomůcek  pro 1. ročník:  

BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol: Učebnice: Zkrácená verze. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2011. ISBN 978-80-7358-181-7.

BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol: Pracovní sešit: Zkrácená verze. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2011. ISBN978-80-7358-182-4.

Kolektiv autorů, Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Učebnice. 1. Vyd. Brno: Didaktis, 2013.
ISBN 978-80–7358–228–9.


Kolektiv autorů, Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Pracovní sešit. 1. Vyd. Brno: Didaktis, 2014.  ISBN 978-80–7358–229–6.

VŠECHNY UČEBNICE DO ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY JE MOŽNO ZAKOUPIT
 VE ŠKOLE NA POČÁTKU MĚSÍCE ZÁŘÍ.

 

USB flash – disk 4GB (asi 130,- Kč)

Kalkulačka s funkcemi  do  Matematiky

Salač:  Stolničení (nakl. Fortuna)

Hana Sedláčková:  Technologie přípravy pokrmů I. – VI.

Jaroslav Runštuk:  Receptury teplých pokrmů

Jaroslav Runštuk:  Receptury studených pokrmů

Učebnice  cizích jazyků (dva povinné) budou  k dispozici  v září;

předpokládaná částka 600,-Kč