Harmonogram závěrečné zkoušky 2014 – 2015 – náhradní, opravný termín