Základní informace

Od 1. února 2010 je Středním odborným učilištěm potravinářským v Jeseníku realizován grantový projekt v rámci OP VK s názvem „Zdokonalovací odborné kurzy“, který je zaměřen na další vzdělávání pracovníků gastronomických škol Olomouckého kraje. Celkové rozpočtové náklady ve výši přesahující 2,5 mil. korun budou hrazeny z evropských sociálních fondů a rozpočtu ČR.

Projekt počítá s realizací tří hlavních školících aktivit, které se liší svým tematickým zaměřením. První vzdělávací aktivita je věnována oboru cukrář, druhá je pro kuchaře a číšníky a náplní třetí aktivity jsou odborné jazykové kurzy v anglickém a španělském jazyce. Jednotlivé aktivity budou zakončeny odbornými exkurzemi respektive soustředěním s intenzivní výukou. Účastníci zdokonalovacích kurzů, které jsou akreditovány MŠMT, obdrží certifikáty o jejich absolvování.

Na těchto místech budeme přinášet informace o přípravě, průběhu a výsledcích jednotlivých vzdělávacích aktivit včetně obrazového zpravodajství.

Invastice do rozvoje vzdělání