Zahradník

Zahradník 2Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru: 41-52-H/01

 Teoretická výuka se v pravidelných týdenních intervalech střídá s výukou praktickou v dílnách školy či na smluvních pracovištích.

V průběhu studia se žáci naučí:

  • kvalifikovaně pečovat a zahrady a veřejnou zeleň
  • zvládat terénní úpravy a kultivaci prostředí
  • pěstovat trávníky, květiny, keře a dřeviny
  • správně manipulovat se zahradnickým nářadím
  • ovládat zahradní mechanizaci
  • zvládat vazbu a aranžmá řezaných rostlin
  • množit a pečovat o pokojové rostliny

Výhody a bonusy:

  • možnost získání řidičského průkazu skupiny B a T za výhodných finančních podmínek
  • široké možnosti uplatnění a práce ve zdravém prostředí