Profilová část maturity

Tématické bloky k maturitěNÁSTAVBOVÉ STUDIUM – PODNIKÁNÍ

 

Ekonomika podniku

          Základní pojmy tržní ekonomiky

          Národní hospodářství

          Podnik a podnikání

          Materiálně-technická základna podniku

          Personalistika

          Financování podniku

          Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

          Finanční analýza podniku

          Daňová soustava

          Vztah podniku k okolí

Chod podniku

          Zásobování podniku

          Materiálně technické vybavení podniku

          Personální činnosti

          Finanční zajištění podniku

          Odbytové činnosti, marketing

          Příprava podnikatelského záměru

          Založení podniku

 

Management

          Pojetí managementu

          Funkce manažera

          Profil manažera

          Vývoj a současné přístupy k managementu

 

Marketing

          Podstata marketingu

          Marketing a trh

          Marketingové prostředí

          Marketingové řízení

          Marketingový výzkum

          Výrobek

          Cena

          Distribuce

          Propagace

 

Právo

          Ústava

          Občanské právo

          Obchodní právo

          Rodinné právo

          Trestní právo

          Správní právo

          Finanční právo

 

Písemná zkouška z Účetnictví

          všeobecné účetní případy