Přijímání k dalšímu vzdělávání

K formám dalšího vzdělávání realizovaných na učilišti patří:

  • rekvalifikace v učebních oborech cukrář, kuchař-číšník, pekař, prodavač a řezník-uzenář
  • dílčí kvalifikace
  • jednorázové kurzy.

Vzhledem ke specifickému charakteru a odlišnému průběhu a náročnosti jednotlivých forem dalšího vzdělávání, jsou organizační a finanční podmínky stanovovány individuálně s ohledem na náročnost přípravy a podle požadavků uchazečů. V případě zájmu o některou nabízenou formu proto kontaktujte ředitele nebo někoho z vedení školy.