Zemědělec – farmář

farmář 4

Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru41-51-H/01

 Teoretická výuka se v pravidelných týdenních intervalech střídá s výukou praktickou v dílnách školy či na smluvních pracovištích.

V průběhu studia se žáci naučí:

 • základním znalostem a dovednostem v rostlinné výrobě jako jsou zpracování půdy, předseťová příprava, hnojení, setí a sázení
 • ošetřování porostů během vegetace
 • sklizeň a posklizňová úprava produkce za použití strojů a nářadí
 • jednoduché opravy a technická údržba zemědělské mechanizace
 • zvládnutí základních znalostí a dovedností v ekonomice
 • řízení výroby
 • osvojení znalostí o chovu skotu v živočišné výrobě
 • osvojení znalostí o chovu koní
 • příprava k jezdeckému sportu
 • dívky se zaměří i na šití a vaření
 • chlapci se zaměřují na technické činnosti

Výhody a bonusy:

 • Tento obor je podporován Olomouckým krajem formou stipendia.
 • řidičského průkazu skupiny B, T a C
 • možnost využití nabídky služeb Jezdeckého spolku až k získání jezdecké licence
 • uplatnění a práce ve zdravém prostředí

Zdravotní požadavky

Škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti od příslušného obvodního lékaře, protože v  tomto oboru se pracuje s technikou a se zvířaty.