Výrobce kožedělného zboží – sedlář, brašnář

Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru: 32-52-H/01

 Teoretická výuka se v pravidelných týdenních intervalech střídá s výukou praktickou v dílnách školy či na smluvních pracovištích.

V průběhu studia se žáci naučí:

  • třídění, hodnocení a výběru materiálu pro výrobu
  • konstrukci šablon, jejich modelování a úpravám
  • rozměřování, řezání, stříhání či vysekávání a další manipulaci s díly z různých používaných materiálů
  • úpravě a zdobení před sestavením výrobku
  • sesazování dílců a součástí, konečné úpravě výrobku
  • ručnímu a strojnímu šití výrobků
  • průběžné a konečné kontrole, označování hotových výrobků
  • ošetřování a běžné údržbě zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí

Výhody a bonusy:

  • Tento obor je podporován Olomouckým krajem formou stipendia.