Včelař

 včelař obrázek ČBObor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru: 41-51-H/02 

 Teoretická výuka se v pravidelných týdenních intervalech střídá s výukou praktickou v dílnách školy či na smluvních pracovištích.


V průběhu studia se žáci naučí:

  • získávat a zpracovávat včelí produkty
  • obsluhovat a rozvíjet včelstva v průběhu včelařského roku
  • osvojí si zásady chovu včelích matek
  • rozpozná choroby a škůdce včel
  • zpracovávat a expedovat včelí produkty
  • ovládat včelařské pomůcky a zařízení
  • základy agroturistiky

Výhody a bonusy:

  • možnost získání řidičského průkazu skupiny B a T za výhodných finančních podmínek
  • široké možnosti uplatnění a práce ve zdravém prostředí