Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Součástí přijímacího řízení do tohoto oboru je talentová zkouška.

Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru: 82-51-H/01.

V průběhu studia se žák naučí:

 • orientaci v technických podkladech pro výrobu uměleckých předmětů z kovů
 • volbě postupu práce, způsobu zpracování nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého kovářství
 • samostatnému zpracování výtvarného záměru a studiu technické dokumentace pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních předmětů uměleckého kovářství
 • zhotovování nástrojů pro potřeby uměleckého kovářství, např. tvarovacích kladiv, kleští, sekáčů apod.
 • zhotovování výrobků uměleckého kovářství a zámečnictví, např. klik a štítů, mříží, vrat plastik, točitých schodišť, ozdobných schodišť apod.
 • zhotovování figurálních plastik, tepaných z měděných nebo mosazných plechů nebo kovaných z oceli
 • povrchové úpravě výrobků uměleckého kovářství cínováním v lázni, chemickým barvením a svářením kovů v ohni
 • montování výrobků uměleckého kovářství a zámečnictví
 • obsluze kovářských pecí a výhní
 • obsluze bucharů a kovacích lisů

Výhody a bonusy:

 • Tento obor je podporován Olomouckým krajem formou stipendia.
 • oprávnění pro svařování obalenou elektrodou v metodě 111 (MMA) nelegovaná a nízkolegovaná ocel