Řezník-uzenář

Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru: 29-56-H/01

V průběhu studia se žák naučí:

 • bourat a kostit části jatečních zvířat,
 • porážet jateční zvířata,
 • vyrábět regionální potraviny,
 • vyrábět masné výrobky (salámy, klobásy, tlačenky, jaternice),
 • prezentovat výrobky regionální úrovně na veřejných akcích,
 • výroba cateringových pokrmů,
 • výroba regionálních potravin.

 

Výhody a bonusy:

 • odborný výcvik probíhá ve vlastní masné výrobně na škole a na smluvních, pracovištích odborného výcviku v regionu,
 • žáci s odpovídajícími odbornými schopnostmi a výkony, zhruba po třech měsících, dostávají odměnu za podíl na produktivní práci,
 • možnost získat osvědčení o zkoušce z tzv. dílčí kvalifikace v  cukrářském oboru; jedná se o celostátně platné osvědčení,
 • možnost účasti na celorepublikových soutěžích,
 • tento obor je podporován Olomouckým krajem formou stipendia,
 • spolupráce s firmou Makovec a. s. – maso uzeniny
 • spolupráce s Hypermarketem Globus.

Na Rádiu Haná o řemeslech