Podkovář a zemědělský kovář

Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru: 41-54-H/01. 

Teoretická výuka se v pravidelných týdenních intervalech střídá s výukou praktickou v dílnách školy či na smluvních pracovištích.

V průběhu studia se žák naučí:

 • kování na všech druzích kovacích strojů
 • ručnímu kování
 • ručnímu podkování
 • tepelnému zpracování ocelí
 • běžné údržbě a opravám zemědělských strojů a zařízení
 • strojní obrábění
 • základy svařování

Výhody a bonusy:

 • tento obor je podporován Olomouckým krajem formou stipendia
 • řidičské oprávnění skupiny B, T a C
 • oprávnění pro svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu metodou 135 (MAG): nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • oprávnění pro svařování kyslíko-acetylenovým plamenem metodou 311 nelegovaná a nízkolegovaná ocel