Opravář zemědělských strojů

Opravář 1

Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru: 41-55-H/01

 Teoretická výuka se v pravidelných týdenních intervalech střídá s výukou praktickou v dílnách školy či na smluvních pracovištích. 

V průběhu studia se žáci naučí:

 • čtení a využití technické dokumentace
 • stanovení metod a pracovních postupů pro údržbářské a opravářské činnosti
 • ručnímu a strojnímu obrábění technických materiálů, tváření za tepla a tepelné zpracování
 • ruční svařování kovových materiálů, plamenem a elektrickým obloukem
 • údržbě a opravám strojů, zařízení, technologických linek, mobilních energetických prostředků v zemědělské výrobě
 • montáž a seřizování strojů, zařízení a technologických linek v zemědělské výrobě
 • renovaci opotřebených součástí zemědělských strojů a zařízení
 • vyhodnocení technického stavu strojů a zařízení s využitím diagnostických metod a přístrojů
 • odzkoušení provedených oprav a montáží strojních součástí
 • řízení a obsluze motorových vozidel v zemědělské výrobě
 • vedení provozní evidence

Výhody a bonusy:

 • Součástí učebního oboru je oprávnění pro svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu metodou 135 (MAG): nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • Oprávnění svařování kyslíko-acetylenovým plamenem metodou 311 (MMA): nelegovaná a nízkolegovaná ocel
 • Řidičský průkaz skupiny B, T, C