Lesní mechanizátor

obrázek malýObor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru: 41-56-H/01

 Teoretická výuka se v pravidelných týdenních intervalech střídá s výukou praktickou v dílnách školy či na smluvních pracovištích.

V průběhu studia se žáci naučí:

  • pracovat s technickou a technologickou dokumentací
  • volit a používat vhodné materiály pro lesní výrobu
  • posuzovat jejich užitné, technologické, ekonomické a ergonomické vlastnosti, používat vhodné technologické postupy výroby a technologické vybavení při uplatňování pěstitelského a ekonomického pohledu na výrobu v souladu se zásadami zabezpečení udržitelného rozvoje lesa
  • seřizovat, obsluhovat a provádět běžnou údržbu a jednoduché opravy strojů a zařízení
  • pěstovat sadební materiál
  • zajišťovat s využitím lesnických strojů a zařízení obnovu, výchovu a ochranu lesa
  • těžit a dopravovat dřevo a provádět třídění surového dříví, případně i další zpracování vytěžené hmoty
  • řídit traktory a využívat je v pěstitelských a těžebních technologiích. 

Výhody a bonusy:

  • řidičské oprávnění skupiny T
  • uplatnění a práce ve zdravém prostředí