Jezdec a chovatel koní

Jezdec 3

Obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Tříletý učební obor pro chlapce i dívky.

Číselný kód učebního oboru: 41-53-H/02

Teoretická výuka se v pravidelných týdenních intervalech střídá s výukou praktickou v dílnách školy či na smluvních pracovištích.

 

V průběhu studia se žáci naučí:

  • dovednostem spojených s jezdectvím
  • ošetřováním koní
  • asistence veterináři
  • základy agroturistiky
  • informace v péči o krajinu

Výhody a bonusy:

  • možnost získání řidičského průkazu skupiny B a T za výhodných finančních podmínek
  • K dispozici ubytování na domově mládeže
  • Možnost využití nabídky služeb Jezdeckého spolku až k získání jezdecké licence
  • Uplatnění a práce ve zdravém prostředí