Nástavbové studium – podnikání

číselný kód studijního oboru 64-41-L/51
Pro absolventy všech učebních oborů nabízí SŠ gastronomie a farmářství v Jeseníku možnost získat maturitu po úspěšném zakončení  dvouletého nástavbového studia se zaměřením na podnikání. Tento obor vyhledávají především zájemci o samostatné podnikání v malých a středních firmách, nebo zájemci o studium na VOŠ, či VŠ. Výuka se zaměřuje na všeobecně vzdělávací předměty, jako jsou matematika, cizí jazyk a český jazyk, ve kterých probíhá intenzivní příprava k úspěšnému absolvování maturitní zkoušky, již od prvního ročníku. Výuka je také zaměřena na odborné předměty, jako jsou účetnictví, ekonomika, nebo právo.