Nástavbové studium – podnikání – večerní

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník nabízí možnost večerního studia v tříletém bezplatném maturitním oboru Podnikání 64-41-L/51. Pro přijetí je nutné vyplnit přihlášku
a zaslat ji na adresu školy. Po úspěšném zvládnutí přijímací zkoušky bude uchazeč zapsán do prvního ročníku. Výuka probíhá dvakrát týdně, a to v úterý a čtvrtek od 15:00 do 19:55. Studium je vhodné pro uchazeče, kteří pracují a nemohou být účastni denní formy vzdělávání. Zaměřuje se na všeobecně vzdělávací předměty, jako jsou matematika, cizí jazyk a český jazyk, ve kterých probíhá intenzivní příprava k úspěšnému absolvování maturitní zkoušky, již od prvního ročníku. Výuka je orientovaná také na odborné předměty, jako jsou účetnictví, ekonomika, nebo právo.