Mechanizace a služby – technik pro recyklaci

Mech 2 B

Kód oboru:    41-45-M/01

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Čtyřleté studium

 

 

 

Studium je zaměřeno na zvládnutí řízení, a kontroly činností spojených s recyklací materiálů a výrobků s ukončenou životností. Studenti se seznámí se základní legislativou v oblasti odpadového hospodářství a naučí se připravovat podklady pro jednání s orgány státní a veřejné správy. Studenti poznají základní systémy recyklace a technologie recyklačních zařízení včetně zavádění systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu (EMS/EMAS) ve vybraných typických firmách a provozech regionu.

Vyzkouší si organizování, řízení a kontrolní činnost pracovníků recyklačních zařízení, seznámí se se zásadami bezpečnosti a hygieny práce včetně jejich proškolování a kontroly. Naučí se vypracovávat provozní řády recyklačních zařízení a zásady provádění jejich řádné údržby a oprav.

Podrobně poznají nejnovější způsoby dopravy odpadu. Absolventi se uplatní v dopravě, v různých typech ekologických a komunálních provozů, ve všech typech služeb jako

servisy, sběrny, zásobování a prodej, ve státní správě v oborech zaměřených na ochranu a trvale udržitelný rozvoj životního prostředí a hlavně ve všech institucích a podnicích zabývajících se provozem komunální techniky a službami jako městské podniky, provozy obecních úřadů a podniky pro svoz, třídění a recyklaci městského odpadu a jeho dalším využitím a zhodnocením.

Výhody a bonusy:

  •  zdarma řidičské oprávnění skupiny B, T a C
  • možnost ubytování na domově mládeže
  • široké uplatnění v oblasti podnikání, jejíž význam bude v budoucnosti narůstat

Co dělat, když se mi obor zalíbil:

  • vyžádat si od výchovného poradce na škole přihlášku na střední školu
  • jako první možnost uvést SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, obor mechanizace a služby a kód 41-45-M/01
  • odeslat přihlášku na adresu SŠ GaF Jeseník, U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník
  • dostavit se na vyzvání k přijímacímu řízení.