Gastronomie

číselný kód studijního oboru 65-41-L/01
Koncepce tohoto čtyřletého studijního oboru vychází z poznání současného rozvoje pohostinství, které se vyvíjí především formou malých a středních hostinských, restauračních a hotelových provozů, jež potřebují odborníky navíc se znalostí managementu, marketingu, základů obchodního práva, účetnictví, administrativní a informační techniky apod.V průběhu studia žáci podstoupí na konci prvního, druhého a třetího ročníku souvislou praxi v délce jednoho měsíce ve špičkové restauraci Wiener Caffeehaus na Priessnitzových léčebných lázních. V rámci odborné přípravy se žáci mohou zúčastnit také různých akcí v podobě rautů, svateb, či široké škály cateringových aktivit a to vše pod dohledem odborníků z praxe. Cílem je připravit všestranně zdatné odborníky, znalé gastronomického provozu, moderních řídících metod a techniky, dobře jazykově vybavené, s vysokou úrovní profesní etiky, schopné uspokojit i nejnáročnější klientelu v současné moderní oblasti gastronomie. Absolventi oboru se uplatní zejména v hotelových restauracích, restauračních zařízeních, zařízeních společného stravování a jako OSVČ.
Mohou vykonávat například následující povolání:
  • Pracovník středního managementu ve stravovacích a restauračních zařízeních (vedoucí provozovny, asistent vedoucího, šéfkuchař, zástupce šéfkuchaře)
  • Pracovník v cateringových službách
  • Podnikatel v oblasti gastronomie
Absolventi mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ.