Rekvalifikace

rekvalifikační kurzy v jednotlivých oborech, moduly dílčích kvalifikací a doškolovací odborné kurzy. Zájemci o tyto formy vzdělávání se mohou s konkrétními dotazy obracet na vedení školy.