Slavnost na radnici

Úspěšným absolventům učebních oborů cukrář, kuchař-číšník, pekař a řezník-uzenář předali jejich výuční listy ředitelka školy PhDr. Silvie Pernicová a starosta Jeseníku Ing. Adam Kalous. Do obřadní síně se přišli podívat a gratulovat třídní i odborní učitelé, rodinní příslušníci a hosté. Všem absolventům přejeme šťastné vykročení do jejich další životní etapy a hodně úspěchů v osobním i profesním životě.

Atmosféru těchto slavnostních okamžiků vám zprostředkuje několik fotografií, které pořídil Luděk Ungermann, vedoucí učitel odborného výcviku.

Print this pageShare on Facebook