Řeznická soutěž – Klání dvou škol

      Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se konala na Střední škole Brno, Charbulova řeznická soutěž 2. a 3. ročníků mezi SŠ gastronomie a farmářství Jeseník a SŠ Brno, Charbulova. Naši školu reprezentovali Marek Mydliar, Lukáš Balica a dva žáci třetího ročníku Jakub Valouch a Ondřej Sova.
       První části soutěže bylo narážení paprikových klobás, jejich oddělování a konečná úprava na udírenský koš, kde se kromě dosaženého času přihlíželo ke kvalitě naražených výrobků, jejich stejnoměrnosti a rozvěšení na udírenské hole.
      Druhou disciplínou bylo dělení a vykosťování vepřové půlky a její úprava. Rovněž zde se hodnotil dosažený čas a kvalita provedené práce. Během obou praktických činností se sledovalo dodržování hygienických předpisů a zásad bezpečné práce.
      V kategorii 2. ročníků obsadil první místo Marek Mydliar, ačkoliv je teprve žákem prvního ročníku, na třetím místě skončil Lukáš Balica. U třetích ročníků obsadili první dvě místa žáci z brněnské školy a na třetím místě skončil Ondřej Sova.
Velmi děkuji naším soutěžícím za vzornou přípravu a reprezentaci školy.

Schöppel

Print this pageShare on Facebook