Zdokonalovací odborné kurzy II.

ss_jesenik Projekty

SOŠ gastronomie a potravinářství v Jeseníku byla od počátku roku 2011 realizátorem grantového projektu s názvem „Zdokonalovací odborné kurzy II.“, který si vytkl za cíl zvyšování úrovně odborné přípravy na středních školách Olomouckého kraje se zaměřením na potravinářství a gastronomii v rámci dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt byl zaměřen na doplnění a inovaci odborných znalostí a dovedností pracovníků gastronomických škol Olomouckého kraje o nejnovější poznatky a progresivní postupy. Formou odborných kurzů a odborných exkurzí se zaměřením na obory cukrář, kuchař a číšník vedených předními celostátně uznávanými profesními odborníky umožnil jejich účastníkům udržovat kontakt s novými trendy v gastronomii, seznámit se a prakticky zvládnout nejnovější technologické a výrobní postupy.

Úzce navazoval na již realizovaný projekt „Zdokonalovací odborné kurzy“ a to tematicky i pokračováním v osvědčené formě dvoudenních kurzů s možností zapojení účastníků do praktických činností. Projektový tým realizoval celkem šest odborných kurzů se zaměřením na obor kuchař-číšník a šest cukrářských kurzů. Přínosem pro účastníky kurzů při seznamování s novými trendy v těchto oborech byla i účast na odborných exkurzích, jejichž cílem byly zajímavé veletrhy, výstavy a prohlídky zajímavých provozů.

Významným rozdílem druhé části odborných kurzů oproti prvnímu projektu bylo podstatné rozšíření okruhu spolupracujících lektorů. Vedle osvědčených a oblíbených Pavlíny Berzsiové, Věry Slezákové a Martina Slezáka byl do realizace zapojen i Pražský kulinářský institut, bezesporu nejvýznamnější pořadatel podobně zaměřených akcí v republice, spolupracující se špičkovými odborníky u nás a s kontakty na nejnovější trendy v Evropě i ve světě.

Projekt byl financován z prostředků ESF a rozpočtu ČR. Cílovou skupinou byli pracovníci škol a školských zařízení Olomouckého kraje.
Vedoucí projektu: PhDr. Silvie Pernicová
Koordinátor projektu: Mgr. Jiří Krutil