UNIV 3

ss_jesenik Projekty

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazoval na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a  ukončen byl v červenci 2014.

Hlavním cílem bylo zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. podpora realizace procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
2. rozvíjení praktických postupů a nástrojů pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
3. modernizace procesu akreditací
4. podpora rozvoje procesu uznávání cílenou propagací.
Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílela na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.