Projekt Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku zemědělských oborů

ss_jesenik Projekty

Název projektu: Pracoviště Heřmanice – modernizace strojního vybavení odborného výcviku zemědělských oborů
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007582
Název programu:Integrovaný regionální operační program (IROP)
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Projekt Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, příspěvkové organizace Olomouckého kraje řeší pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku u zemědělských oborů 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů a 41-51-H/01 Zemědělec – farmář.

Hlavním cílem předkládaného projektu, který plně koresponduje s cíli a podporovanými aktivitami SC 2.4, je přímá investice do vybavení, které jednoznačně povede ke zkvalitnění výuky a především ke snížení propadu mezi vybaveností odborné školy a vybaveností partnerských zemědělských podniků, u kterých žáci vykonávají povinnou praxi a následně nastupují na trh práce. Výběr otevřených studijních a učebních oborů vedení školy vždy velmi pečlivě zvažuje, zejména z pohledu na již zmiňovanou uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce. Předkládaný projekt Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník řeší nedostatečné vybavení zemědělskými stroji, které jsou nezbytné pro výuku odborných předmětů, odborného výcviku a odborné praxe u stěžejních zemědělských učebních oborů 41-51-H/01 Zemědělec – farmář a 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Projekt řeší pořízení vybavení pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku – zemědělské techniky: traktor kolový s čelním nakladačem a lis na kulaté balíky a úpravy zeleně a venkovního prostranství na odloučenémpracovišti teoretické a praktické výuky v Horních Heřmanicích u Javorníku.