Podpora výuky jazyků

ss_jesenik Projekty

Projekt s názvem „Podpora výuky jazyků“ reg. č. CZ.1.07/1.1 .00/56.2710, který škola realizovala v období  od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v rámci výzvy č. 56 byl zaměřen na zkvalitnění počátečního vzdělávání.

Z předem nastavených šablon naše škola zvolila dvě šablony nazvané „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“, tři šablony s názvem „Zahraniční jazykový kurz pro učitele“  a jednou šablonu „Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky“. Celková výše finanční podpory činila 442 499,00 Kč.
Mimo realizovanou výuku bylo pořízeno pro pracoviště v Horních Heřmanicích a v Jeseníku celkem 67 výtisků knih v celkové ceně 63 623 Kč.

Možnosti zahraničního jazykového kurzu pro učitele využily dvě učitelky angličtiny možnost účastnit se kurzu v irském Galaway a jeden učitel kurzu německého jazyka v Berlíně.

V rámci šablony č. 4 se zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Rakousku účastnilo 10 žáků, z toho 5 dívek a 5 hochů, za doprovodu dvou učitelů. Pobyt byl po všech stránkách účastníky velmi pozitivně hodnocen.

Nejsložitější bylo výběrové řízení pro výběr cestovní kanceláře zprostředkující zahraniční pobyty. Pro výběr cestovní kanceláře musela škola vypsat dvě kola výběrového řízení.