Modernizace a intenzifikace vzdělávacích programů

ss_jesenik Projekty

Projekt „Modernizace a intenzifikace vzdělávacích programů odborného výcviku potravinářských oborů středních odborných učilišť“ byl realizován v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů pod registračním číslem CZ.04.1.03/3.115.2/0100. Partnerem bylo Střední odborné učiliště obchodní Prostějov. Celkové schválené výdaje byly 3 522 260 Kč a období realizace projektu bylo od 11/2006 do  06/2008.

Projekt by zaměřen na modernizaci a intenzifikaci vzdělávání u potravinářských oborů středních odborných učilišť.  Řešil inovaci a zkvalitnění forem a metod odborného vzdělávání z hlediska nových ekonomických a sociálních podmínek, technologických postupů, požadavků ochrany životního prostředí, rozvoje gastronomie i nároků na zdravou výživu s vazbou na požadavky na profil absolventa učiliště z hlediska poptávky zaměstnavatelských organizací, především malých a středních podnikatelů. Zajišťoval přípravu skupiny pedagogů schopných sestavit školní vzdělávací programy. Řešil také přípravu pedagogů na tvorbu vzdělávacích programů dalšího vzdělávání a na organizování vzdělávacích kurzů pro dospělé zaměřených na aktuální vzdělávací potřeby v daném regionu.

Cílové skupiny:

  • Učitelé, ředitelé škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci ve školství, další odborní pracovníci ve školství
  • Zájemci o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ

 

Popis zapojení žadatele do přípravy a realizace:

Podání žádosti i realizaci celého projektu zajišťovali pracovníci školy. Odbornou část zajišťoval realizátor projektu ve spolupráci s NÚOV v Praze, nábor účastníků školení ve spolupráci s partnerem.

Realizace probíhala v pěti základních aktivitách:

  • Tréning – příprava pracovního týmu, organizační a legislativní zajištění
  • Příprava na tvorbu vzdělávacích programů – proškolení pedagogů, ředitelů a odborných pracovníku škol s cílem připravit je na tvorbu vzdělávacích programu na školách s potravinářským zaměřením.
  • Modernizace odborného vzdělávání – učitelé odborných předmětů a odborného výcviku absolvovali čtyři dvoudenní bloky školení zaměřeného na nejmodernější trendy v gastronomii.
  • Příprava na tvorbu vzdělávacích programů dalšího vzdělávání – pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku středních škol se zaměřením na potravinářské obory.
  • Kurzy dalšího vzdělávání – s využitím učitelů připravovaných v aktivitě č. 4 a v této aktivitě zpracovaných vzdělávacích programů, byly realizovány dva pilotní kurzy dalšího vzdělávání.

V průběhu realizace kurzu byla na škole upravena a kompletně vybavena jedna multimediální učebna. Poskytovatelem dotace, kterým bylo MŠMT, byla provedena kontrola na místě.

Projekt byl úspěšně ukončen.