Inovace a individualizace

ss_jesenik Projekty

Se zahájením školního roku 2012 -2013  na naší škole začala i realizace projektu  „Inovace a individualizace vzdělávání“ v rámci akce EU peníze středním školám,  s registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.1024.

Projekt byl zaměřen na další zlepšení podmínek pro vzdělávání prostřednictvím inovace a individualizace vzdělávání.Projekt aktivně využíval celkem dvanácti různých typů šablon, v jejichž rámci bylo navíc odučeno celkem 512 vyučovacích hodin a připraveno celkem 572 vzdělávacích materiálů a digitálních učebních materiálů. Náklady projektu v celkovém objemu 1 086 440 Kč byly  hrazeny z prostředků ESF a rozpočtu ČR. Do realizace projektu bylo celkem zapojeno celkem 36 pracovníků školy.

Vedoucím projektu byla PhDr. Silvie Pernicová, koordinátorem projektu byl Mgr. Jiří Krutil.

V rámci realizace tohoto projektu byly vytvořeny tyto digitální učební materiály (dále DUM):

 • Katalog DUM pro obor
  • Suroviny pro cukrářskou výrobu
  • Zákusky a ozdoby
  • Výrobní postupy těst a hmot
 • Katalog DUM pro obor
  • Jednoduchá obsluha – vyšší forma
  • Složitá obsluha – vyšší forma
  • Základy gastronomie
  • Tepelné úpravy pokrmů
  • Italská kuchyně
 • Katalog DUM pro obor
  • Běžné pekařské výrobky
  • Zpracování mouky
 • Katalog DUM pro obor
  • Řeznická výroba
  • Zpracování masa